Universiteit Leiden

banner

Studies

Aarde en Milieu

WO Aardwetenschappen
HBO Bedrijfskunde en Agribusiness
WOLBiologie
HBO Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek
WO Bodem, Water, Atmosfeer
WO Bos- en Natuurbeheer
HBO Bos- en Natuurbeheer
HBO Dier- en Veehouderij
HBO Diermanagement
HBO Educatie en Kennismanagement Groene Sector
HBO Food and Business
HBO Food Commerce & Technology
HBO Food Innovation
WO Future Planet Studies
HBO Geo Media & Design
WO Geografie, Planologie en Milieu
WO Internationaal Land- en Waterbeheer
HBO International Development Management
HBO International Food & Agribusiness
HBO Kust en Zee Management
HBO Land- en Watermanagement
HBO Landscape and Environment Management
WO Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning
HBO Management van de Leefomgeving
WO Milieu-natuurwetenschappen
HBO Milieukunde
WO Milieuwetenschappen
WO Nanobiologie (joint degree)
WO Plantenwetenschappen
HBO Ruimtelijke Ontwikkeling
WO Sociale Geografie en Planologie
WO Technische Aardwetenschappen
WO Technische Planologie
HBO Toegepaste Biologie
HBO Tuin- en Landschapsinrichting
HBO Tuinbouw & Agribusiness
HBO Tuinbouw en Akkerbouw
HBO Voedingsmiddelentechnologie
HBO Watermanagement

Economie en Bedrijf

HBO Accountancy
WO Accountancy
HBO Actuarieel Analist
WO Actuariële Wetenschappen
HBO Advanced Business Creation
HBO Allround Styling
HBO Bachelor of Business Administration in Fashion
HBO BBA Bedrijfskunde
WO Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen
HBO Bedrijfseconomie
WO Bedrijfseconomie
HBO Bedrijfskunde
WO Bedrijfskunde
WO Business Administration
HBO Business Administration
HBO Business Administration Entrepreneurship
HBO Business Administration in Hotel Management
HBO Business Management
HBO Business Studies
HBO Commercieel Management
HBO Commerciële Economie
HBO E-commerce Marketing Sales
WO Econometrie en Operationele Research
WO Economie
WO Economie en Bedrijfseconomie
WO Economie en Bedrijfskunde
WO Economie en Beleid
HBO Facility Management
HBO Fashion & Textile Technologies
HBO Financial Services Management
HBO Financieel Economisch Management
HBO Fiscaal Recht en Economie
WO Fiscale Economie
HBO Global Project and Change Management
HBO Hoger Hotelonderwijs
HBO Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs
HBO Hogere Managementopleiding voor de Mobiliteitsbranche
HBO Hospitality & Events Management
HBO Hotel- en Eventmanagement
HBO Internationaal Toeristisch Management
WO International Business
HBO International Business
HBO International Business & Entrepreneurship
HBO International Business Administration
WO International Business Administration
HBO International Business and Management Studies
HBO International Business Innovation Studies
HBO International Business Management
HBO International Event Management
HBO International Fresh Business Management
HBO International Hotel & Hospitality Management
HBO Leisure Management
HBO Lifestyle
HBO Management
HBO Management Payroll Services
HBO New Business
HBO Office Management
HBO Ondernemerschap
HBO Oriëntaalse Talen en Communicatie
HBO Pensions
HBO Security Management
HBO Small Business and Retail Management
HBO Small Business en Retail Management
HBO SPD Bedrijfsadministratie
HBO Technische Bedrijfskunde
WO Technische Bedrijfskunde
HBO Toegepaste Bedrijfskunde
HBO Toerisme en Recreatie
HBO Trade Management gericht op Azië
HBO Vitaliteitsmanagement & Toerisme
HBO Vrijetijdsmanagement

Exact en Informatica

HBO Applied Science
WO Bedrijfsinformatie-technologie
HBO Bedrijfskundige Informatica
HBO Bio-informatica
HBO Biotechnologie
WO Business Analytics
HBO Business IT & Management
HBO Chemie
HBO Chemische Technologie
WO Computer Science
HBO Forensisch Onderzoek
HBO HBO-ICT
WOLInformatica
HBO Informatica
HBO Informatie en Communicatie Technologie
WO Informatie, Multimedia en Management
WO Informatiekunde
HBO IT-Service Management
WO Kennistechnologie
WO Kunstmatige Intelligentie
WO Lifestyle Informatics
WO Medische Informatiekunde
WO Natuur- en Sterrenkunde
WO Natuur- en Sterrenkunde (joint degree)
WOLNatuurkunde
WO Natuurwetenschap en Innovatiemanagement
WO Scheikunde
WO Scheikunde (joint degree)
WO Scheikundige Technologie
WO Science
WO Science, Business & Innovation
WOLSterrenkunde
WO Technische Informatica
HBO Technische Informatica
WO Technische Innovatiewetenschappen
HBO Technische Natuurkunde
WO Technische Natuurkunde
WO Technische Wiskunde
HBO Toegepaste Wiskunde
WOLWiskunde

Gedrag en Maatschappij

WO Algemene Sociale Wetenschappen
HBO Applied Behavioral and Social Sciences
HBO Counselling
HBO Creatieve Therapie
WOLCulturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie
HBO Culturele en Maatschappelijke Vorming
HBO Godsdienst-pastoraal Werk
HBO Human Resource Management
WO Internationale Ontwikkelingsstudies
HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
HBO Muziektherapie
HBO Organisatiepsychologie
HBO People and Business Management
WO Personeelwetenschappen
WO Psychobiologie
WOLPsychologie
HBO Sociaal Pedagogische Hulpverlening
HBO Sociaal-Juridische Dienstverlening
HBO Social Work
WO Sociologie
HBO Sport en Bewegen
HBO Sport en Bewegingseducatie
HBO SZ-Professional
HBO Toegepaste Gerontologie
HBO Toegepaste Psychologie
WO Tourism (joint degree)
WO Vrijetijdwetenschappen

Gezondheid

WO Bachelor of Science in Physiotherapy
WO Bewegingswetenschappen
WOLBio-Farmaceutische Wetenschappen
WOLBiomedische Wetenschappen
WO Diergeneeskunde
WO Dierwetenschappen
WO European Public Health
HBO Farmaceutisch Consulent
WO Farmaceutische Wetenschappen
WO Farmacie
HBO Farmakunde
WOLGeneeskunde
WO Gezondheid en Leven
WO Gezondheid en Maatschappij
WO Gezondheidswetenschappen
HBO Hartfunctielaborant
HBO Huidtherapie
WO Klinische Technologie
WOLKlinische Technologie (joint degree)
HBO Kunstzinnige Therapie
HBO Laborant Klinische Neurofysiologie
HBO Longfunctieanalist
HBO Management in de Zorg
HBO Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken
HBO Medische Hulpverlening
WO Medische Natuurwetenschappen
HBO Mens en Techniek
HBO Mondzorgkunde
HBO Oefentherapie Cesar
HBO Opleiding Podotherapie
HBO Opleiding tot Fysiotherapeut
HBO Opleiding tot Oefentherapeut-Mensendieck
HBO Opleiding tot Verpleegkundige
HBO Opleiding voor Ergotherapie
HBO Opleiding voor Logopedie
HBO Optometrie
HBO Orthoptie
HBO Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie
WO Tandheelkunde
HBO Verloskunde
HBO Verpleegkunde
HBO Voeding en Diëtetiek
WO Voeding en Gezondheid

Interdisciplinair

WO Aarde en Economie
WO Advanced Technology
WO Bèta-gamma
WO Creative Technology
WO Global Sustainability Science
WOLInternational Studies
WO Krijgswetenschappen
WO Liberal Arts and Sciences
WO Liberal Arts and Sciences (joint degree)
WOLLiberal Arts and Sciences: Global Challenges
WO Militaire Bedrijfswetenschappen
WO Militaire Systemen & Technologie
WO Philosophy, Politics and Economics
WO Politics, Psychology, Law and Economics
WO Technology and Liberal Arts & Sciences

Kunst en Cultuur

WO Algemene Cultuurwetenschappen
HBO Archeologie
WOLArcheologie
WO Archeologie en Prehistorie
HBO Autonome Beeldende Kunst
HBO Bachelor of Cabaret
HBO Beeldende Kunst en Vormgeving
HBO Circus and Performance Art
HBO Circus Arts
HBO Cultureel Erfgoed
WO Cultuurwetenschappen
HBO Dans
HBO Docent Beeldende Kunst en Vormgeving
HBO Docent Dans
HBO Docent Muziek
HBO Docent Theater
HBO Film en Televisie
WOLFilm- en Literatuurwetenschap
WOLGeschiedenis
WO Humanistiek
HBO Interdisciplinary Arts
HBO Interior Design & Styling
HBO Islamitische Theologie
HBO Kunst en Economie
WO Kunsten, Cultuur en Media
WOLKunstgeschiedenis
HBO Lerarenopleiding 2e graad beeldende vorming
WO Media en Cultuur
WO Media, Kunst, Design en Architectuur
HBO Muziek
WO Muziekwetenschap
WO Oudheidkunde
HBO Popular Culture
WOLReligiewetenschappen
HBO Theater
WO Theaterwetenschap
WO Theologie
WO Theologie (joint degree)
HBO Toegepaste Fotografie en Beeldcommunicatie
HBO Vormgeving
WOLWijsbegeerte
WO Wijsbegeerte van een Bepaald Wetenschapsgebied

Onderwijs en Opvoeding

HBO Leraar Nederlandse Gebarentaal (NGT) / Bacheloropleiding tot Tolk NGT
HBO Lerarenopleiding 1e graad Lichamelijke Opvoeding
HBO Lerarenopleiding 2e graad Aardrijkskunde
HBO Lerarenopleiding 2e graad Algemene Economie
HBO Lerarenopleiding 2e graad Bedrijfseconomie
HBO Lerarenopleiding 2e graad Biologie
HBO Lerarenopleiding 2e graad Consumptieve Techniek I en II
HBO Lerarenopleiding 2e graad Duits
HBO Lerarenopleiding 2e graad Economie
HBO Lerarenopleiding 2e graad Engels
HBO Lerarenopleiding 2e graad Frans
HBO Lerarenopleiding 2e graad Fries
HBO Lerarenopleiding 2e graad Geschiedenis
HBO Lerarenopleiding 2e graad Gezondheidszorg en Welzijn
HBO Lerarenopleiding 2e graad Godsdienst
HBO Lerarenopleiding 2e graad Islamgodsdienst
HBO Lerarenopleiding 2e graad Maatschappijleer
HBO Lerarenopleiding 2e graad Mens en Technologie
HBO Lerarenopleiding 2e graad Natuurkunde
HBO Lerarenopleiding 2e graad Nederlands
HBO Lerarenopleiding 2e graad Omgangskunde
HBO Lerarenopleiding 2e graad Pedagogiek
HBO Lerarenopleiding 2e graad Scheikunde
HBO Lerarenopleiding 2e graad Spaans
HBO Lerarenopleiding 2e graad Talen
HBO Lerarenopleiding 2e graad Techniek
HBO Lerarenopleiding 2e graad Technisch Beroepsonderwijs
HBO Lerarenopleiding 2e graad Verzorging/Gezondheidskunde
HBO Lerarenopleiding 2e graad Verzorging/Huishoudkunde
HBO Lerarenopleiding 2e graad Wiskunde
HBO Lerarenopleiding Basisonderwijs
WO Onderwijskunde
HBO Opleidingskunde
HBO Pedagogiek
HBO Pedagogisch Management Kinderopvang
WOLPedagogische Wetenschappen
HBO Sport, Gezondheid en Management
HBO Sport, Management en Ondernemen

Recht en Bestuur

HBO Bedrijfskunde MER
WO Bestuurs- en Organisatiewetenschap
HBO Bestuurskunde
WOLBestuurskunde
HBO Bestuurskunde/Overheidsmanagement
WOLCriminologie
WO European Law School
WO European Public Administration
WOLFiscaal Recht
WO Global Law
HBO HBO - Rechten
HBO Hogere Juridische Opleiding
HBO Integrale Veiligheid
HBO Integrale Veiligheidskunde
WO Internationaal en Europees Recht
WO Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie
HBO Management, Economie en Recht
WOLNotarieel Recht
WO Organisatiewetenschappen
HBO Policing
WOLPoliticologie
HBO Rechten
WOLRechtsgeleerdheid
HBO Vastgoed en Makelaardij

Taal en Communicatie

WOLAfrikaanse talen en culturen
WO American Studies
WO Arabische Taal en Cultuur
WOLChinastudies
HBO Communicatie
HBO Communicatie en Organisatie
WO Communicatie- en Informatiewetenschappen
HBO Communicatiesystemen
WO Communicatiewetenschap
WO Communicatiewetenschappen
HBO Communication and Multimedia Design
WOLDuitse Taal en Cultuur
WOLEngelse Taal en Cultuur
WO English Language and Culture
HBO European Studies
WO Europese Studies
WO Europese Talen en Culturen
WOLFranse Taal en Cultuur
WOLGriekse en Latijnse Taal en Cultuur
WO Hebreeuwse Taal en Cultuur
WO International Bachelor's Programme in Communication and Media
HBO International Business and Languages
WO Islam en Arabisch
WOLItaliaanse Taal en Cultuur
WOLJapanstudies
HBO Journalistiek
WO Keltische Talen en Cultuur
WOLKoreastudies
WOLLatijns-Amerikastudies
WO Latijnse Taal en Cultuur
WO Literatuur en Samenleving
WO Literatuurwetenschap
HBO Management van Informatie
HBO Marketing Communicatie
HBO Media en Entertainment Management
WO Media en informatie
HBO Media, Informatie en Communicatie
WOLMidden-Oostenstudies
WO Minorities & Multilingualism
WOLNederlandkunde/Dutch Studies
WOLNederlandse Taal en Cultuur
WO Nieuwgriekse Taal en Cultuur
HBO Opleiding Tolk-Vertaler
WOLOude Culturen van de Mediterrane Wereld
WO Romaanse Talen en Culturen
WOLRussische Studies
WO Scandinavische Talen en Culturen
WO Slavische Talen en Culturen
WO Spaanse Taal en Cultuur
WO Taal- en Cultuurstudies
WOLTaalwetenschap
HBO Vertaalacademie
HBO Vertaler Duits
HBO Vertaler Engels
HBO Vertaler Frans
HBO Vertaler Spaans
WOLZuid- en Zuidoost-Aziëstudies

Techniek

WO Agrotechnologie
HBO Automotive
HBO Aviation
WO Biomedische Technologie
WO Biotechnologie
HBO Bouwkunde
WO Bouwkunde
HBO Built Environment
WO Civiele Techniek
HBO Civiele Techniek
HBO Creative Media and Game Technologies
WO Electrical Engineering
HBO Elektrotechniek
HBO Engineering
WO Industrial Design
WO Industrieel Ontwerpen
HBO Industrieel Product Ontwerpen
WO Levensmiddelentechnologie
WO Life Science and Technology
WOLLife Science and Technology (joint degree)
HBO Logistics Engineering
HBO Logistiek en Economie
WO Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek
HBO Luchtvaarttechnologie
HBO Maritiem Officier
HBO Maritieme Techniek
WO Maritieme Techniek
HBO Mechatronica
WO Moleculaire Levenswetenschappen
WOLMolecular Science and Technology (joint degree)
HBO Ocean Technology
HBO Scheepsbouwkunde / Maritieme Techniek
WO Technische Bestuurskunde
HBO Verkeer en Logistiek
HBO Werktuigbouwkunde
WO Werktuigbouwkunde
Of kies een bacheloropleiding uit de lijst: