Universiteit Leiden

banner

Archeologie

De universitaire bacheloropleiding Archeologie is gericht op de hoofdlijnen van de archeologie. Aan het einde van de opleiding beschik je over de theoretische kennis en praktische vaardigheden die je nodig heeft voor het opgraven, onderzoeken en interpreteren van materiële resten van vroegere samenlevingen en culturen.

Instellingen


Gerelateerde studies

Oudheidkunde Archeologie en Prehistorie

Welke banen sluiten aan op deze studie?

Hieronder vind je enkele voorbeelden van beroepen (voor starters op de arbeidsmarkt en voor mensen met meer ervaring) die je kunt gaan uitoefenen na het behalen van je diploma bij de opleiding.

Administratief medewerker
Archeologisch adviseur
Archeologisch onderzoeker
Archeologisch onderzoeker bodem
Archeologisch onderzoeker erfgoed
Archeoloog
Beleidsmedewerker erfgoed
Beleidsmedewerker kunst en cultuur i
Ontwikkelt en evalueert (overheids)beleid en ondersteunt eventueel de beleidsuitvoering. Is specialist op het gebied van kunst en cultuur. Voorbeelden van werkzaamheden: signaleert ontwikkelingen, verricht onderzoek en verzamelt informatie, formuleert beleidsplannen en nota's met beleidsadviezen, ontwikkelt ideeën en ontwerpt regelgeving, voert overleg met betrokkenen (bijvoorbeeld overheidsinstanties, bedrijven, deskundigen en belangengroeperingen) en adviseert over kunst en cultuur.
Bouwhistoricus
Bouwhistoricus geā“llustreerde beschrijving
Collectiebeheerder
Conservator i
Beheert de collectie van een museum. Voorbeelden van werkzaamheden: koopt kunstvoorwerpen in, leent kunstvoorwerpen uit, taxeert en beoordeelt, onderzoekt en beschrijft museumcollecties, stelt collecties samen, richt tentoonstellingen in, verricht archief- en bibliotheekwerkzaamheden, adviseert over boeken en documenten, selecteert en analyseert boeken en documenten en correspondeert in het Duits, Engels en Frans.
Cultuurcoordinator
Cultuurmakelaar
Educatief museummedewerker i
Geeft voorlichting over museumcollecties. Voorbeelden van werkzaamheden: verzamelt informatie over (kunst)voorwerpen en (kunst)collecties (bijvoorbeeld door binnen- en buitenlandse literatuur te lezen), geeft lessen en lezingen over historie, kunst en cultuur, maakt documentatiemateriaal (bijvoorbeeld catalogi of lesbrieven) en werkt mee aan de presentatie van een collectie en de inrichting van speciale tentoonstellingen.
Freelance archeologisch adviseur
Freelance archeologisch onderzoeker
Inkoper kunstcollectie
Management trainee
Milieukundige
Milieutechnisch veldmedewerker
Projectcoordinator tentoontstellingen
Projectleider
Promovendus, oio, aio, agio
Rijkstrainee
Universitair (hoofd) docent archeologie
Universitair (hoofd) docent geschiedenis
Universitair (hoofd)docent geschiedenis i
Geeft colleges aan een universiteit en levert een bijdrage aan de vormgeving van het onderwijs. Verricht daarnaast wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de geschiedenis. Vertegenwoordigd hierin zijn onder meer de deeldisciplines antieke geschiedenis en middeleeuwse cultuur, cultuurgeschiedenis, sociaal-economische geschiedenis, geschiedenis van de internationale betrekkingen en geschiedenis van de internationale politieke verhoudingen. Onderzoekt de wetenschap die het verleden aan de hand van geschreven bronnen bestudeert. Voorbeelden van werkzaamheden: doceert, neemt tentamens af, begeleidt studenten bij (promotie)onderzoek, begeleidt postdocs en docenten in opleiding, geeft lezingen, schrijft artikelen en maakt rapporten en boeken over wetenschappelijke bevindingen en onderzoeksresultaten geschikt voor toepassing in het onderwijs.
Veldmedewerker
Veldmedewerker archeologie
Wetenschappelijk onderzoeker archeologie
Wetenschappelijk onderzoeker geschiedenis i
Verricht wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de geschiedenis. Vertegenwoordigd hierin zijn onder meer de deeldisciplines antieke geschiedenis en middeleeuwse cultuur, cultuurgeschiedenis, sociaal-economische geschiedenis, geschiedenis van de internationale betrekkingen en geschiedenis van de internationale politieke verhoudingen. Onderzoekt de wetenschap die het verleden aan de hand van geschreven bronnen bestudeert. Voorbeelden van werkzaamheden: bestudeert vakliteratuur, formuleert onderzoeksvragen, werkt met wetenschappelijke methodes en modellen om antwoord te krijgen op onderzoeksvragen, schakelt eventueel onderzoeksassistenten in om het onderzoek uit te voeren, overlegt met opdrachtgevers (bijvoorbeeld wetenschappelijke commissies of directies van onderzoeksinstituten), publiceert en presenteert onderzoeksresultaten en schrijft artikelen over het onderzoek en de bevindingen.

Actuele vacatures bij deze opleiding

Geen vacatures gevonden

Feiten & Cijfers

In de schoolverlatersonderzoeken van het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs (HBO-monitor en WO-monitor) wordt afgestudeerden gevraagd wat hun huidige arbeidsmarktpositie is en hoe ze terug kijken op de gevolgde opleiding.

Percentage werkend 54%
Percentage studerend 23%
Percentage baan op niveau 31%
Percentage tevreden over aansluiting 18%
Percentage tevreden over studiekeuze 68%
Maanden zoektijd 5
Gemiddeld bruto maandloon €1958
Jaar enquète 2013

Deze pagina is samengesteld op basis van gegevens van Studiekeuze123 en Universiteit Leiden.