Universiteit Leiden

banner

Verschil hbo en wo

Als je vwo hebt gedaan, zoek je meestal naar universitaire opleidingen. Dat is immers de ‘meest logische’ route: van het vwo naar wo (universiteit) of van de havo naar het hbo (hogeschool). Toch is het aan te raden om je ook te oriënteren op hbo-opleidingen als je vwo hebt gedaan. Een hbo-opleiding is niet minder dan een wo-opleiding. Beide vallen onder het hoger onderwijs, maar hebben een verschillende benadering.

Kijk vooral naar deze verschillen en onderzoek welke opleidingen, onderwijsvormen en beroepsmogelijkheden het beste bij je passen. Ook zijn er veel studenten die er voor kiezen om na het afronden van hun hbo-opleiding nog een (pre-master en) masteropleiding aan de universiteit gaan doen. Er zijn dus verschillende mogelijkheden.

Hbo (hogeschool)
Hbo staat voor hoger beroeps onderwijs en is een onderwijsvorm binnen het hoger onderwijs. Een hbo-opleiding is vaak gericht op de beroepspraktijk. Je kunt een hbo-opleiding volgen als je een mbo- (niveau 4), havo- of vwo-diploma gehaald hebt. De opleiding volg je op een hogeschool en duurt 4 jaar. Je rondt je hbo-opleiding af met een bachelor-diploma.

 • Beroepsgericht
 • Praktijkgericht (met opdrachten in de praktijk, zoals bij organisaties)
 • Stage is verplicht / vaak meerdere stages gedurende studie
 • Je past de theorie toe in de praktijk
 • Vakgericht leren
 • Veel verschillende vakken
 • Gemiddeld studietempo
 • Veel groepsgewijs werken
 • Je wordt opgeleid voor uitvoerende (praktische) beroepen
 • Duidelijk beroepsbeeld

Wo (universiteit)
Wo staat voor wetenschappelijk onderwijs en is een onderwijsvorm binnen het hoger onderwijs. Een wo-opleiding oftewel universitaire opleiding is vaak gericht op de theorie (onderzoek). Je kunt een wo-opleiding volgen als je een vwo-diploma of hbo-opleiding gehaald hebt. De opleiding volg je op een universiteit. Op de universiteit kun je twee diploma’s halen. Na 3 jaar rond je het eerste deel af met je bachelor-diploma. De meeste studenten kiezen daarna voor een verdiepende fase die ze na nog eens 1 tot 2 jaar afronden met een master-diploma.

 • Wetenschapsgericht
 • Theoretisch gericht (abstracte opdrachten waarbij je onderzoek doet)
 • Stage is mogelijk / steeds vaker verplicht
 • Je genereert nieuwe kennis
 • Competentiegericht leren
 • Minder vakken (maar meer verdieping)
 • Hoog studietempo
 • Veel zelfstandig werken
 • Je wordt meer opgeleid voor beleidsfuncties en minder voor uitvoerende beroepen
 • Minder duidelijk beroepsbeeld

Bron: www.keuzesprong.nl/hbo/hbo-of-wo-wat-is-het-verschil